Smysl má každý krok dobrým směrem    

MOJE PRAXE V PSYCHOTERAPII 

Poskytuji psychoterapii pro DĚTI, DOSPÍVAJÍCÍ i DOSPĚLÉ.

Sezení mohou být INDIVIDUÁLNÍ, RODINNÁ nebo PÁROVÁ.

Specializuji se na podporu osobního rozvoje,
na rodinné vztahy a práci s rodinami biologickými i náhradními.

Psychoterapii se profesně věnuji od roku 2014.  

Psychotherapy / counselling sessions can be conducted in English.


OBOROVÉ VZDĚLÁNÍ A PRAXE 

Obor speciální pedagogika, který jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Intenzivní následná praxe a vzdělávání v přístupu k dítěti a rodině formou kurzů, seminářů, zahraničních i tuzemských studijních cest a zahraniční stáže. 

Profesně jsem se několik let věnovala sociální práci se sociálně vyloučenými rodinami a s pěstounskými rodinami. 

Od roku 2014 se věnuji také psychoterapii v prostředí náhradní rodinné péče a podpory rodin a jejich jednotlivých členů, včetně zneužívaných, zanedbávaných a týraných dětí.


PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ

Dvouletá sebezkušenost v komplexním psychoterapeutickém výcviku v Gestalt modalitě.

Dvouletý výcvik Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, zaměřený na léčení poruch citové vazby a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP), pořádaný MPSV.

Aktuálně jsem v komplexním systemickém psychoterapeutickém výcviku se zaměřením na řešení (solution-focused) v olomouckém Daletu.
Pracuji pod pravidelnou supervizí v rámci psychoterapeutického výcviku.


Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.


Položka
Dvouletý výcvik v DDP
Dvouletá sebezkušenost v Gestaltu
KUPOZ - kurz pozornosti pro děti
Potvrzení o zahraniční stáži