Psychoterapie zaměřená na řešení      

O mně 

Poskytuji psychoterapii pro DĚTI, pro DOSPÍVAJÍCÍ i pro DOSPĚLÉ.

Sezení probíhají jako INDIVIDUÁLNÍ, RODINNÁ nebo PÁROVÁ.

Psychoterapii se profesně věnuji od roku 2014. 

Psychotherapy / counselling sessions can be conducted in English.


Vzdělání

Obor speciální pedagogika, který jsem vystudovala na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. 

Intenzivní vzdělávání v oblasti přístupu k dítěti a rodině formou kurzů, seminářů, studijních cest a zahraniční stáže. 

Profesně jsem se několik let věnovala oblasti sociální práce (se sociálně vyloučenými rodinami a v doprovázení pěstounských rodin). 

PSYCHOTERAPEUTICKÉ VZDĚLÁNÍ

Absolvovala jsem dvouletou sebezkušenostní část komplexního psychoterapeutického výcviku v Gestalt modalitě s metodologií v rámci 2. ročníku.

Absolvovala jsem dvouletý výcvik Specifika péče o děti v náhradní rodinné péči, zaměřený na léčení poruch citové vazby a dyadickou vývojovou psychoterapii (DDP).

Nyní jsem v komplexním systemickém psychoterapeutickém výcviku se zaměřením na řešení (solution-focused) v olomouckém Daletu.


Pracuji pod pravidelnou supervizí v rámci psychoterapeutického výcviku.


Jsem kandidátní členkou České asociace pro psychoterapii.


Položka
Položka
Položka
Položka