Kdy mohu pomoci a jak pracuji

Nejčastější potíže, se kterými se na mě klienti obracejí

komunikační potíže

konflikty mezi sourozenci, rozvodové situace

specifika výchovy dětí v pěstounských rodinách 

vztahové problémy

náročné situace u dospívajících (a s dospívajícími) 

u dětí např. rozvod rodičů či ztráta blízké osoby, potíže s vrstevníky, složitá adaptace na příchod nového sourozence 

dlouhodobá únava, snížený výkon

potíže se sebepřijetím, nízké sebevědomí

skleslost, deprese, potíže se spánkem

psychosomatické potíže neznámého původu

traumata a jejich následky

krize osobní, partnerské i rodinné

profesní i životní křižovatky, hledání se, potřeba zásadní změny v životě


Některé přístupy a metody v terapii

Terapie s dětmi a dospívajícími

Rozhovor 
Volný, polořízený či řízený, často doplněný o různé techniky výtvarné a projektivní.

Výtvarné techniky, projektivní metody
Na výběr je z široké palety výtvarných potřeb, pomůcek a nástrojů.

Terapie hrou
Skrze hru si dítě zpracovává své tíživé či traumatické zážitky v bezpečném prostředí terapeutické herny a bezpečného vztahu s terapeutem. Cílem je zpracování traumatických zkušeností (vnitřní úroveň), které vede ke změnám v chování (vnější úroveň). Využívá se u dětí obvykle do 8 let.

Diagnostika attachmentu u dítěte
Diagnostika zaměřená na zjištění typu attachmentu u dítěte (případně dospělého). Strange situation podle Mary Ainsworthové (u batolat), Attachmentové příběhy (pro děti předškolního a mladšího školního věku), Child Attachment Interview (pro děti starší a dospívající).

Práce s životním příběhem
Vytvoření mapy života, postupné zpracování knihy života, vytvoření terapeutického příběhu pro dítě.

Terapie v duchu Theraplay 
Společná hra rodiče s dítětem pod vedením terapeuta, zaměřená na sladění, napojení a spolupráci mezi rodičem a dítětem a na převzetí vedení ze strany dospělého.

Senzorická stimulace
Pomůcky a techniky ke zklidnění dítěte (či dospělého), které mu umožní naladit se na své tělo a uvolnit se, uvědomit si hranice svého těla, pojmout své tělesné schéma, zrelaxovat.

Nástroje z Komunikační bedny
Nástroje, metody a pomůcky z tzv. Communi-crate, původně vytvořené sociálními pracovníky z Child Involvement Team v Sheffieldu ve Spojeném království. Zaměřují se zejména na zjištění přání, názorů a potřeb dítěte, díky nimž můžeme další práci s dítětem dobře nasměrovat.

Terapeutické karty

... a další ...

Terapeutické přístupy

Dyadická vývojová psychoterapie (DDP)

Rodinná terapie, jejímž cílem je znovuobnovení schopnosti dítěte vstupovat do blízkých vztahů - tedy léčení poruchy citové vazby. Využívá k tomu specifické přístupy (PACE - hravost, přijetí, zvídavost a empatie; intersubjektivita; afektivně-reflexivní dialog a napravování vztahu). Cílem je, aby se dítě naučilo navazovat blízké vztahy, zvládalo své emoce, lépe reagovalo na problémové situace a emočně se uzdravovalo v (nyní již) bezpečném prostředí rodiny.                                                                                                                                                          


Přístup zaměřený na řešení

Terapeutický přístup systemického typu zaměřený na rozvíjení řešení, které povede klienta k jeho preferované budoucnosti. Využívá pečlivé zkoumání zdrojů klienta, jeho možností a možných řešení. Je založený na spolupráci a partnerském přístupu, kdy terapeut s klientem tvořivě hledá, co by mu mohlo pomoci. Oceňuje i malé (po)kroky a směřuje ke krátkodobé spolupráci, po níž je klient schopen se sám vydat na cestu, kterou si vymezil.

SANDTRAY - svět v pískovišti

Účinná metoda, díky ní si můžete osahat a prohlédnout svůj život a situace v něm shora - vše se Vám vejde do zorného pole. Úspěsně se využívá u dospělých i dětí, jednotlivě, v páru nebo v rodině či jiné skupině.

Attachmentová terapie (léčení poruch citového pouta) 

Poruchy citového pouta vznikají v raném dětství. K jejich vyléčení je potřeba terapeutická práce s dítětem a jeho nejbližšími. Poruchy se vyskytují u většiny dětí, které nevyrůstají se svými rodiči, v běžné populaci pak méně. Cílem této terapie je vytvářet prostředí, kde dítě není zahanbováno a cítí se bezpečně. Skrze terapeutické rodičovství nebo terapeutické pěstounství pomáhá dítěti vymanit se z pocitů hluboké hanby a vnitřně se uzdravovat. Následně se pak mění dosavadní problémové chování dítěte.


KUPOZ

Jedinečný program pro rozvoj pozornosti u dětí. Ideálně určený pro děti od 8 do 12 let. Probíhá patnáct týdnů a spočívá v každodenní krátké práci rodiče s dítětem pod vedením proškoleného odborníka. Úkoly, na kterých dítě pracuje, jsou zábavné a pestré. Osvědčuje se u dětí s ADHD, s pomalým psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod. 

Na vedení KUPOZu jsem proškolena ve společnosti KUPROG.