Kdy mohu pomoci a jak pracuji


                Přístup zaměřený na řešení

Terapeutický přístup systemického typu zaměřený na rozvíjení řešení, které povede klienta k jeho preferované budoucnosti. Využívá pečlivé zkoumání zdrojů klienta, jeho možností a možných řešení. Je založený na spolupráci a partnerském přístupu, kdy terapeut s klientem tvořivě hledá, co by mu mohlo pomoci. Oceňuje i malé (po)kroky a směřuje ke krátkodobé spolupráci, po níž je klient schopen se sám vydat na cestu, kterou si vymezil.


Dyadická vývojová psychoterapie (DDP)

Rodinná terapie, jejímž cílem je znovuobnovení schopnosti dítěte vstupovat do blízkých vztahů - tedy léčení poruchy citové vazby. Využívá k tomu specifické přístupy (PACE - hravost, přijetí, zvídavost a empatie; intersubjektivita; afektivně-reflexivní dialog a napravování vztahu). Cílem je, aby se dítě naučilo navazovat blízké vztahy, zvládalo své emoce, lépe reagovalo na problémové situace a emočně se uzdravovalo v (nyní již) bezpečném prostředí rodiny.                                                                                                  


Attachmentová terapie (léčení poruch citového pouta)

Poruchy citového pouta vznikají v raném dětství. K jejich vyléčení je potřeba terapeutická práce s dítětem a jeho nejbližšími. Poruchy se vyskytují u většiny dětí, které nevyrůstají se svými rodiči, v běžné populaci pak méně. Cílem této terapie je vytvářet prostředí, kde dítě není zahanbováno a cítí se bezpečně. Skrze terapeutické rodičovství nebo terapeutické pěstounství pomáhá dítěti vymanit se z pocitů hluboké hanby a vnitřně se uzdravovat. Následně se pak mění dosavadní problémové chování dítěte.

Časté potíže, s nimiž společně pracujeme

profesní i životní křižovatky, hledání se, potřeba zásadní změny v životě

komunikační potíže

konflikty mezi sourozenci, rozvodové situace 

krize osobní, partnerské i rodinné

specifika výchovy dětí v pěstounských rodinách 

vztahové problémy

náročné situace u dospívajících (a s dospívajícími) 

u dětí např. rozvod rodičů či ztráta blízké osoby, potíže s vrstevníky, složitá adaptace na příchod nového sourozence 

dlouhodobá únava, snížený výkon

potíže se sebepřijetím, nízké sebevědomí

skleslost, deprese, potíže se spánkem

psychosomatické potíže neznámého původu

traumata a jejich následky


Některé nástroje, které v terapii využívám

SANDTRAY - svět v pískovišti
Účinná metoda, díky ní si můžete osahat a prohlédnout svůj život a situace v něm shora - vše se Vám vejde do zorného pole. Úspěsně se využívá u dospělých i dětí, jednotlivě, v páru nebo v rodině či jiné skupině.

Terapie hrou (herní terapie)

Skrze hru si dítě zpracovává své tíživé či traumatické zážitky v bezpečném prostředí terapeutické herny a bezpečného vztahu s terapeutem. Cílem je zpracování traumatických zkušeností (vnitřní úroveň), které vede ke změnám v chování (vnější úroveň). Využívá se u dětí obvykle do 8 let.

Diagnostika attachmentu u dítěte
Diagnostika zaměřená na zjištění typu attachmentu u dítěte (případně dospělého). Strange situation podle Mary Ainsworthové (u batolat), Attachmentové příběhy (pro děti předškolního a mladšího školního věku), Child Attachment Interview (pro děti starší a dospívající).

Práce s životním příběhem
Vytvoření mapy života, postupné zpracování knihy života, vytvoření terapeutického příběhu pro dítě.

Terapie v duchu Theraplay 
Společná hra rodiče s dítětem pod vedením terapeuta, zaměřená na sladění, napojení a spolupráci mezi rodičem a dítětem a na převzetí vedení ze strany dospělého.

Senzorická stimulace
Pomůcky a techniky ke zklidnění dítěte (či dospělého), které mu umožní naladit se na své tělo a uvolnit se, uvědomit si hranice svého těla, pojmout své tělesné schéma, zrelaxovat.

Nástroje z Komunikační bedny
Nástroje, metody a pomůcky z tzv. Communi-crate, původně vytvořené sociálními pracovníky z Child Involvement Team v Sheffieldu ve Spojeném království. Zaměřují se zejména na zjištění přání, názorů a potřeb dítěte, díky nimž můžeme další práci s dítětem dobře nasměrovat.

Rozhovor
Volný, polořízený či řízený, často doplněný o různé techniky výtvarné a projektivní. 

Výtvarné techniky, projektivní metody
Na výběr je z široké palety výtvarných potřeb, pomůcek a nástrojů. 

KUPOZ

Jedinečný program pro rozvoj pozornosti u dětí. Ideálně určený pro děti od 8 do 12 let. Probíhá patnáct týdnů a spočívá v každodenní krátké práci rodiče s dítětem pod vedením proškoleného odborníka. Úkoly, na kterých dítě pracuje, jsou zábavné a pestré. Osvědčuje se u dětí s ADHD, s pomalým psychomotorickým tempem, neurotickými potížemi, poruchami učení apod. Na vedení KUPOZu jsem proškolena ve společnosti KUPROG.