CENY 2021

Psychoterapie individuální, rodinná, párová

v rámci dohodnutých služeb pro organizace, instituce, úřady a firmy 

zvýhodněná sazba pro jednotlivce a rodiny 


900 Kč

700 Kč

Terapie pro děti, dospívající a studenty (do 26 let)

v rámci dohodnutých služeb pro organizace, instituce, úřady a firmy

zvýhodněná sazba pro jednotlivce a rodiny


800 Kč

600 Kč

Individual, family or couple psychotherapy in English

if contracted by organisations, institutions, authorities and firms
discounted rate for individuals and families


CZK 1,000

CZK 800

Therapy for children, adolescents and students (up to age 26) 

if contracted by organisations, institutions, authorities and firms
discounted rate for individuals and families


CZK 900

CZK 700


Sezení trvá 60 minut a hradí se na začátku sezení.
Účtuje se každých započatých 60 minut, ať již je klient využije jakkoli, třeba i ke společnému mlčení.
Objednaná konzultace se ruší nejpozději den předem, jinak se hradí, jako kdyby proběhla. 

Each session lasts 60 minutes and is paid for at the beginning of the session. 
You pay for every commenced 60 minutes, regardless of the way you use the time, including for being silent together. A scheduled session must be cancelled a day ahead, otherwise you pay the full price.