CENY

Poradenství, individuální psychoterapie 

600 Kč

Rodinná / párová psychoterapie 

700 Kč

Terapie pro děti, dospívající, studenty (do 26 let)

500 Kč

Individual psychotherapy / counselling in English

CZK 700

Family / couple psychotherapy 

CZK 800

Therapy for children, adolescents and students (up to 26 years)

CZK 600


Sezení trvá 60 minut a hradí se předem na další termín, nebo nejpozději na začátku sezení.
Účtuje se každých započatých 60 minut, ať již je klient využije jakkoli, třeba i ke společnému mlčení.
Zrušení konzultace bez storna je možné do 24 hodin před termínem, jinak se hradí, jako kdyby proběhlo. 

Each session lasts 60 minutes and is paid for in advance or at the latest at the beginning of the session. You paly for every commenced 60 minutes, regardless of the way you use the, including for being silent together. A session can be cancelled without payment if cancelled no later than 24 hours in advance, otherwise you pay the full price.