Ceny

Poradenství, individuální psychoterapie 

55 minut

600 Kč

Rodinná / párová psychoterapie 

55 minut / 80 minut

700 Kč / 1 000 Kč

Terapie pro děti, dospívající, studenty (do 26 let)

55 minut / 80 minut

500 Kč / 700 Kč

Individual psychotherapy / counselling in English 

55 minutes 

700 Kč

Family / couple psychotherapy 

55 minutes / 80 minutes 

CZK 800 / 1100

Therapy for children, adolescents and students (up to 26 years)

55 minutes / 80 minutes

CZK 600 / 800 

Konzultace se hradí předem na další termín, nebo nejpozději na začátku sezení.
Zrušení konzultace bez storna je možné do 24 hodin před termínem, jinak se hradí, jako kdyby proběhlo.