CENY / PRICES

Psychoterapie individuální, rodinná, párová

zvýhodněná sazba pro jednotlivce a rodiny  

v rámci dohodnutých služeb pro organizace, instituce, úřady a firmy 


800 Kč

1 000

Terapie pro děti, dospívající a studenty (do 26 let)

zvýhodněná sazba pro jednotlivce a rodiny 

v rámci dohodnutých služeb pro organizace, instituce, úřady a firmy 


700 Kč

900 Kč

Individual, family or couple psychotherapy in English

discounted rate for individuals and families
if contracted by organisations, institutions, authorities and firms


CZK 900

CZK 1,100

Therapy for children, adolescents and students (up to age 26) 

discounted rate for individuals and families
if contracted by organisations, institutions, authorities and firms


CZK 800

CZK 1,000


Na sezení mám vyhrazeno 60 minut od příchodu klienta do jeho odchodu. Hradí se na začátku sezení.
Účtuje se každých započatých 60 minut, ať již je klient využije jakkoli, třeba i ke společnému mlčení.
Objednaná konzultace se ruší nejpozději den předem, jinak se hradí, jako kdyby proběhla. 

I have 60 minutes reserved for each session from beginning to the end. You pay at the beginning of the session. Payment is for every commenced 60 minutes, regardless of the way you use the time, including for being silent together. A scheduled session must be cancelled a day ahead, otherwise the full price is charged.